Chuyển đổi giữa các đơn vị đo lường

To Convert

Into

Multiply By

Bar

PSI

14.5

cc

Cu. In.

0.06102

°C

°F

(°C x 1.8) + 32

Kg

lbs.

2.205

KW

HP

1.341

Liters

Gallons

0.2642

mm

Inches

0.03937

Nm

lb.-ft

0.7375

Cu. In.

cc

16.39

°F

°C

(°F - 32) / 1.8

Gallons

Liters

3.785

HP

KW

0.7457

Inch

mm

25.4

lbs.

Kg

0.4535

lb.-ft.

Nm

1.356

PSI

Bar

0.06896

In. of HG

PSI

0.4912

In. of H20

PSI

0.03613

"... còn rất nhiều sản phẩm, Quý Khách vui lòng liên hệ để chúng tôi gởi mẫu tham khảo."